F2 flower types and colors
basil diversity panel

        בזיל הינו תבלין הייצוא מס' 1 בישראל והתוצרת הטרייה משווקת בעיקרה לאירופה. רוב הבזיל המגודל בארץ הינו בזיל  מטיפוס "ג'נובז" המשמש במטבח האיטלקי ונבדל מהבזיל התאילנדי שהינו בעל ארומה אניסית. אנו משתמשים בכלים גנטיים וגנומיים בכדי לענות הן על צרכים טיפוחיים והן על שאלות מדעיות שלעיתים קרובות שלובות אלו באלו. לצורך כך רוצף לאחרונה ביחדה לצמחי תבלין רפואה ובושם בנווה-יער הגנום של בזיל מטיפוס "ג'נובז".

     מחקרים שקורמים עור וגידים בימים אלו:

  • מיפוי גנטי של עמידות בזיל לקור באמצעות אוכלוסייה מתפצלת שהינה תוצר הכלאה של זן תאילנדי עמיד וזן "ג'נובז" רגיש.

  • מיפוי גנטי של עמידות למחלת עובש אפור בעזרת אוסף מגוון של זני ומיני בזיל המציגים מנעד פנוטיפי במגוון תכונות.

  • מיפוי גנטי של חומרי ארומה והבנת הבסיס הביוכימי והגנטי לייצור חומרים אלו כמו גם הבנת הכימיה של טעם הבזיל.