coriander fruit

Coriander seed halves. Domesticated (left) and wild (right)

Wild coriander Hanadiv Gardens

Coriander fruits on the plant זרעי גד השדה על צמח ברמת הנדיב

coriander flowers

Coriander flowers

Coriander diversity panel field

Coriander diversity panel (IGB funding) project at Newe-Ya'ar

        גד השדה, או כוסברה בשמו הערבי, משמש הן כתבלין עלים טריים והן כתבלין זרעים יבש. הוא אחד משלושת גידולי התבלין המובילים בישראל. אנו מנסים להבין את הגנטיקה והגנומיקה של גד השדה בכדי לתת מענה לצרכים חקלאיים ולהבין את מקור תירבותו של הצמח הגדל בר בישראל אך אינו נפוץ, ואת מקור הארומה הייחודית שלו.

     מחקרים על גד השדה במעבדה:

  • אנשים בעולם נחלקים לאוהבי ושונאי כוסברה וככל הנראה ישנו בסיס גנטי לכך המקושר לשונות באוכלוסייה בקולטן ריח מסוים. החומרים הנקשרים לקולטן זה ייחודיים לכוסברה אך מדוע וכיצד הם נוצרים דווקא בכוסברה היא חידה אותה אנו מנסים לפתור בכלים ביוכימיים וטנסקריפטומיים.

  • מקבר תות-אנח-אמון לפלאפל שלכם (עלים וזרעים כאחד). או לרוטב הסלסה. מסע בעקבות טיפוסי הבר של גד השדה בישראל. אנו מנסים להשתמש בטיפוסי הבר הגדלים בארץ כמקור לתכונות חקלאיות חשובות כגון עמידות למחלות והארכת חיי המדף. אנו גם מנסים להבין מה מבדיל את טיפוסי הבר ומה היו התהליכים שהובילו את תירבות מין זה ששרידי זרעים שלו נמצאו במערת נחל חימר (מהאלף השביעי לפנה"ס) ובקבר תות-אנח-אמון.